Swing and Set Avatar קחשמ

Swing ולהגדיר סמל אישי (Swing and Set Avatar):

וסדרה שלמה של ציורים שאתה צריך לשכב. כוונון לתוך המשחק, מתחיל לבצע את המשימה לך את זה. בחר את העכבר מתאים ולהפוך את היצירות הבודדות של התמונה כולה, כך שהם יכולים לסגת מהחלקים הסמוכים של התמונה הנכונה. זכור, ככל שאתה עובד, פחות תקבל נקודות שחקן.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות