Boxing two by two קחשמ

אגרוף שניים שתיים (Boxing two by two):

משתולל לבלוע תוקפנות טבעת כאשר יהיה רק ​​ארבעה מתאגרף. מרכז את פעילות הזוג, לא רק כדי לשרוד סיבוב, אלא גם להכות את יריביו. אם אתה מחזיק את המקש הרווח, שני הלוחמים עומדים ביחידה. בוקסר, שהוא קרוב יותר, פעימות, אם אתה לוחץ BN, למתאגרף עומד על, ללחוץ ננומטר. לנצח במאבק הזה!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות