משחק מהפלט באינטרנט

                                  Ejector קחשמ

מהפלט (Ejector):

.ביואהתא קורזל ולש קנטה תרזעב ךירצ התא .עקרקה לעמ סוטיש דע ביואבתוריל הרטמו,עצמאל רתוי בורק הדשב טוונל ,תאז תושעל ידכ .רבכעה םע םיצח תורילוקנטב גוהנל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות