משחק חניית אוטובוס של בית הספר באינטרנט

                                  School bus parking קחשמ

חניית אוטובוס של בית הספר (School bus parking):


הנח אוטובוס ששייך לבית הספר הישן שלך, מקום חניה ולהוכיח שאתה התחת בנהיגה. נהל את האוטובוס עם החצים ולנסות לעקוף פינות ואוטובוסים במגרש החניה כדי להפוך את התמרון בזהירות.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע