Dora the Explorer - Collect the Flower קחשמ

דורה - אסוף את הפרח (Dora the Explorer - Collect the Flower):

דורה לא מבינה בפרחי בר וכדי למלא את הפער, מבקש ממך להתלוות אליה לאחו כדי לאסוף צמחים. הצג ילדה נראית כמו פעמונים והיא תזכור את זה צמח פרח יפה לנצח. לאסוף אותם עד שתרוקן את כל האחו. ברגע שאתה תקרע אחרון הועבר באופן מיידי לאזור הבא ולהמשיך לאסוף.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות