משחק War elephant 2 באינטרנט

                                  War elephant 2 קחשמ

War elephant 2 (War elephant 2):


תתכונן להילחם באויבים המסוכנים. מאות אויבים בכל מקום, אתה צריך לנסות להרוס הכל ולהביא נצחון למדינתו. הממשלה שלך החליטה לנסות דרך חדשה לתקוף את האויבים. עכשיו אתה בנהיגה על פיל, אשר יעזור לך בצורה מושלמת במאבק לכיוונים שונים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע