Madagascar Differences קחשמ

הבדלי מדגסקר (Madagascar Differences):

היפופוטם גלוריה לגמרי לא מרוצה מהעובדה שחבריה מלמן הג'ירף ומור המלך ג'וליאן רואים את זה איטי ומפוזר. וכדי להוכיח לחברים שלו בחזרה, היא החליטה להביא אותם למשחק אכפת לו. אם גלוריה תפסיד, היא תצטרך להשלים עם דעתו של חברים. אבל היא לא רוצה שזה יקרה, אז להדק את תשומת הלב שלך ולעזור לה לנצח.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות