משחק ארוחת ערב בפינגווין 2 באינטרנט

                                  Penguin Diner 2 קחשמ

ארוחת ערב בפינגווין 2 (Penguin Diner 2):

Pingvinenok םש הלש תודעסמ לש תשרה םיקהל יטקראה המואה חלשנ. .ינופצה בטוקה תדעסמ ייח תא ןגראל ידכ ךלש רוביגה םע התאו ךלוה התא .תואסיכו תונחלוש הדיפקב םירדוסמ רשא ,Vama-גיו חרק לש ןונגסב הפק .םכבל תמושת תא הכחמ ךומסב םיחוטש רבכ םיאצמנש תוחוקל לש הנושארה הנמה תא חק .תודוקפ לבקל םהלש םיבשומה לע תוחונב ובש !ךלש קסעה תא חתפלו יוארכ לועפל ,ךב קרו ךא יולת וגשגשי םיקסע המכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות