Wolf and eggs קחשמ

זאב וביצים (Wolf and eggs):

תצטרך לעבוד קשה כדי לאסוף את הביצים בסל, נע זאב מצד אחד למשנו. בכל צד יש לך שתי שקתות, ושבו יגלגל את הביצים. יהיה צורך, באמצעות AZKM המפתחות, לתפוס את כולם. למשחק יהיה לפצל עד 10 ביצים, לאחר שהמשחק יופסק.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות