משחק מכבת - אש באינטרנט

                                  Fire Man קחשמ

מכבת - אש (Fire Man):

הנח צינור כיבוי כדי לכבות את האש.