משחק מכבת - אש באינטרנט

                                  Fire Man קחשמ

מכבת - אש (Fire Man):


הנח צינור כיבוי כדי לכבות את האש.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע