Epic 911 battle קחשמ

911 קרב האפי (Epic 911 battle):

אנחנו יושבים על האמבולנס וללכת לזירה, שבו אתה מצפה למשאית משטרה ואש. והקרב מתחיל. מולה, לשבור את יריביו לחתיכות. בנזין הוא מספיק לכולם, אז לך על זה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות