משחק ריף עמוק באינטרנט

                                  Deep Reef קחשמ

ריף עמוק (Deep Reef):

.םיקיתע םימל תחתמ קחשמה תא ריכהל ,ימיה תתה םלועה ךותל ךתוא חקייש שגרמ עוצעצ תי .תועבורמ הרוצב תויבוק אלמ ,תיתורירש הרוצ תלבט עצות התא המר לכב .טלחהב ךירצ התא ובש ,םיקיר םיאת המכ היהת הלבטה .םצעה ותוא לש תונטק תורדס רוציל ידכ ןחלושה לע תומצעה יכיראת תא זיזהל הסנ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות