Clash of the Olympians קחשמ

התנגשות האולימפיים (Clash of the Olympians):

תשומת הלב שלך בתנאי משחק שיפוצץ אותך משם, כי כאן יש לך קרב מרגש בימי יוון העתיקה, כדי להתמודד עם מספר יצורים מיתולוגיים שונים שיתקפו באולימפוס. המשימה שלך היא לשלוט בגיבור עם העכבר, מכוון את האגרופים שלו, נחשולי מתח, כדי שיוכל להביס את האויבים. אחרי כל רמה יהיה לך את ההזדמנות כדי לשפר כל מיומנות או הגנה של אולימפוס.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות