משחק ףוקתל ןמז באינטרנט

                                  Attack Time קחשמ

ףוקתל ןמז (Attack Time):

.דוסב רמשיהל בייח רשא ,םהילע דואמ בושח דוס תדמלש םושמ ,ךירחא ףודרל תרהממ הרובח .םמצעל גואדל אל התא םא ךתוא סורהל טושפ םה .רבכעה רותפכ םע םיביוא לע םירוי ,םיצחה תרזעב לולסמה ביבס ךלש ףודרלו םיינפואה ל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות