משחק עוגייה באינטרנט

                                  Cookie feast קחשמ

עוגייה (Cookie feast):

.םידלי רדבל הצור אוה רשא ,תויגוע לש םוצע רפסמ ףוסאל ךרוצ שי המודאה הפיכה .רוקיבל םויה הילא אובי יכ .התוא עונמל תוסנלו תונווכה לע תודמול םיסעוכ םיבאז תונב .ךל שי המודא הפיכ לבא .רתויו רתוי וכפהי רשא ,ןימ יניירבע םע םישגפמ תוענמיה ךות תויגוע קיפסמ ףוסאל הל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות