משחק תוקיטקט - תישפוח הטיעב באינטרנט

                                  Free kick - tactics קחשמ

תוקיטקט - תישפוח הטיעב (Free kick - tactics):

בין ספורט קבוצתי, כדורגל יש לא שווה על הפופולריות העולמית. לאליפות בספורט הזה ואחריו מיליוני מעריצים. בואו אלינו וזכיתי לגישה למשחק הפופולרי, בגרסה זו. הרגע המשעשע ביותר של כל משחק - הוא עונש. הקיר של השחקנים כבר בשער. אתה צריך לכוון ולפרוץ לכיוון שער.