משחק איש Canon באינטרנט

                                  Canon Man קחשמ

איש Canon (Canon Man):

.םייזיפ םימומ םע ודלונש םישנאו ,תויראו םיליפ ויה אל רשא ,סקרקב םילויטו ויה ינא .חתותה ךותמ הצוחה ףע ,ישונא חתות םהלש ןיינעה דחוימב ,רבעה לש םיקירטה לע רוזחל .תורטמ ליפכ לע תורילו חדקאה תא ןווכל ידכ ,וזה הקפהב קלח חק

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות