משחק Foofa מירוץ באינטרנט

                                  Foofa Race קחשמ

Foofa מירוץ (Foofa Race):

.הלולתה תפחסנה תא ךופהל לולעש המ ,תודח תוינפ הפצמ התא ובש ,ןוינקה דנרגה לש תור .ץורימב ןושארה םוקימל חורבל ךל רוזעי רשא ,קשנ ילכ ינימ לכ עיפוהל ךרטצת ,ךרדה ך .העגה לש רתויב בוטה ןמזה תא תוארהל לכות ,ןושארה םויסה וקל ועיגהב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות