Shadez 2: Battle for Earth  קחשמ

Shadez 2: ץראה רודכ לע ברק (Shadez 2: Battle for Earth ):

המלחמה הבאה, מול עינינו! בשלב זה, כדור ארץ כולו נמצא בסכנה, רק היכולת שאין כמוך לתכנון אסטרטגי, יכולה לגרש חייזרים. הכן את הבסיס שלך להתמודד איתם, לספק מספיק זרועותיהם של חייליו. תחומי האחריות שלך חייבים להיות בלתי חדיר שריון!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות