משחק מושבות המלכה באינטרנט

                                  Colony Queen קחשמ

מושבות המלכה (Colony Queen):

.םישלופ ינפמ םהלש תרווכה לע ןגהלוףוצ ףסואשהצורח הרובד לוהינ .םתוא סופתלוםירחא םיפפועמ םיקרחלותוא ןווכל ידכ םיצחב שמתשה ,תאז תושעל ידכ .חרפמבחרמ הקשמ ףוצ- םומינימבםייח רשאכ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות