משחק בול נפץ באינטרנט

                                  Bullriding Explosive קחשמ

בול נפץ (Bullriding Explosive):

.ךבוסמ טעמ הנוש ,רושה לע רמשיהל תובייח תוצימא תומשנ םש ,ססקטב יתרוסמ ףיכ .בכורה לש הצקה תאו ,קזח ץוציפ עמשת התא ,הז תא תושעל ןמז יל ןיא טושפ וא ,העוט ל .קרבכ ריהמ הבוגת תחתפמ ןקחש ובש קחשמ קר הז לזמה הברמל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות