משחק התקפת חייזרים באינטרנט

                                  The Alien Attack קחשמ

התקפת חייזרים (The Alien Attack):

.יעקרקה תת ךובמב קתרמה עסמל ףתתשת התא .חטשה ינפ לע הכורא ךרד דוע שי רשא ,רז בחרמ - התא .תונמדזה לכב ךיילע לפנתהל תורזומ תורב תויח עונמל החטבב עסונ התא לבא .םהלש עסמה תא םילשהל תנמ לע חטשה ינפ לא לבא ,הלאה םימויאה תוצלפמ לש תופקתה תא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות