Gibbets: Santa in Trouble קחשמ

התליין: הבעיה סנטה (Gibbets: Santa in Trouble):

בבעיה הגדולה הבוגרת של סנטה: זה, יחד עם חברים החליט להוציא להורג ילדי רגש, אשר בשנה האחרונה לא קבלו מתנות לחג המולד. והמשימה שלך - לחינם סנטה לחג שמח היא עדיין החזיקה מעמד. תחשוב על איך אתה יכול להפיל את החבל בירייה אחת ממגוון רחב של מטרות. זכור שחיים צריכים להישאר לא רק סנט קלאוס ועוזריו.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות