משחק גרדום באינטרנט

                                  Gibbets קחשמ

גרדום (Gibbets):

.ולתנ ררחשל םישנאו,תוטושפ תורטמ לע אל לבא ,תשקו ץח לש תונמוימב ןמאתהל .רצק ןמזב הז תא תושעלולבחה תא ךותחל םוטרחה ןמ ררחוש ץח,תאז תושעל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות