משחק ןוכנ הז תא ספטל באינטרנט

                                  Climb It Right קחשמ

ןוכנ הז תא ספטל (Climb It Right):

.טוונל ךל ועייסיש םיציח עובצ עלס לע יכ הדבועה ידי לע רתוי הלק תישענ ךלש המישמה .הזה קחשמב רה לכ שובכל טלחהב התא זא ןבאה רה לע ןבל עבצב םיעובצ םה יכ תוארוהה ר .לובגה לע הטמל לופית התא תועט לכ לע
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות