משחק דינוזאור Superpryzhok באינטרנט

                                  Dino Super Jump קחשמ

דינוזאור Superpryzhok (Dino Super Jump):

.ןטק רואזוניד תציב תא בנוגו רבשש ץרופ סופתל ךרטצי הכלהמבש ,תנכוסמ הקתפרה תויהל .ןוכנה לולסמה לע התא יכ ךל ןייצי רשא ,בהז תועבטמ ףוסאל ךירצ התא הגיהנ ידכ ךות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות