משחק לורד באינטרנט

                                  Drull קחשמ

לורד (Drull):

.םיינויגה - תורתוכה לכ םיניינועמ םידהואה תא דחוימב ,םלוכ רובע עשעשמ קחשמ .תלוביס לש היצנגילטניאה תא הווחת ,םויה .ןיינעמ רתוי הברהו אבה בלשל רובעל לוכי אוהש ךכ ,הפה ךות לא םייניעה לכ תא ףוסאל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות