I'll Blow your Brains Out קחשמ

אני אחסל אותך (I'll Blow your Brains Out):

תצטרך להגן על העמדה שלהם במשחק, אני מפוצץ לך את המוח, שהיו התקפות רבות של חיילי אויב. אתה הולך להשתמש ברובים שלהם לסירוגין מוביל באש כבדה של האויב, וגרם לניזק חמור ל. מספר החיילים תמיד לגדול ולהיות מסוגל להתמודד עימם פשוט גיבור.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות