משחק קרנבל מואר באינטרנט

                                  Carnival Girl קחשמ

קרנבל מואר (Carnival Girl):

.רתויב תיתנפואה תשובלתה הלש תומדה רובע םירהל ,לבנרקה בכוכ ךופה .םירזיבאו םיטישכת רוחבל םיאתמה אוצמל ,תקורסת רוחבל לכות ,ףסונב .רותפכ"Replay"לע הציחל ידי לע בוש תונשל ליחתהל לוכי התא ,תע לכב
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות