משחק ירי תרנגולי הודו באינטרנט

                                  Shooting turkeys קחשמ

ירי תרנגולי הודו (Shooting turkeys):

.הבור םע דוצל ךלוה ,תושעל ךירצ התאש המו ,ספתיהל ךירצ גחה ןחלוש לע הלש םייקתת ה .תוסנל ךירצ התא תיגיגח ברע תחורא רובע לבא ,הלק המישמ אל איה הציפקב ודוה ילוגנר .רבכעב שמתשהל םיבורה לש".יריהו ןונווכ לע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות