משחק שדה הקרב באינטרנט

                                  Battle Field קחשמ

שדה הקרב (Battle Field):

.קחשמב ךלש קנטה ףקת יכ יאבצ דויצ לש תיקנעה ביואה תומכ תא ףודהל בייח התא .השק דואמ תויהל םיכלוה םה יכ חתפל ידכ םתלוכי בטימכ תוחוכ ברקל סנכי ביואה ,הגרד .ביואה תופקתה לכ ינפב דומעל לגוסמ היהת התא ךכ ,רתויב שידחה קשנב לע ותוא תרדגה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות