One Will Survive קחשמ

השרדות (One Will Survive):

אתה צריך להשמיד את העיר סמוכה במשחק אחד ישרוד. זה יצטרך לעשות מאמץ רציני לפיתוחה של העיר. לבנות מבנים שונים, שיביאו לך כסף ושיוכלו לאמן את הלוחמים שלהם. לאחר איסוף כוח חזק מספיק, אתה יכול לשלוח אותו להרוס את היריב שלו, הורס את עירו לקרקע.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות