Hamster Daycare קחשמ

מעון היום לאוגר (Hamster Daycare):

הצטרפות Daycare אוגר משחק ולנסות לטפל טוב של האוגר הזה, שאף אחד לא היה אכפת לו. אתה צריך לנקות את הכלוב, למלא אותו בחומר מילוי תחתון טרי ולהתקין את הגלגל, שיאפשר לבעלי חיים קטנים לא מרגישים עצובים מבדידות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות