משחק העלאת חלים קיצונית באינטרנט

                                  Extreme Heli Boarding קחשמ

העלאת חלים קיצונית (Extreme Heli Boarding):

.ןוכנה םוקמל תעגה זא ,שוגירה תא בהוא התא םא .ולש דרובונס בוכרל בהוא יכה ונלש רוביגה .ולוכ קחרמה ךרד עוסנל ךרטצי אוה ובש ,דואמ ןכוסמ רוזאל ךלה אוה ,םויה .לעמ ץופקל ךרטצת וכרדש ,ךכרדב ושגפי םיבר םינוש םיישק .תודוקנ לבקת ורובע םיקירט עצבלו םיסונוב ףוסאל .רהמל ךירצ התא זא ,ןמז הברה יל היה אל קחשמ התא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות