משחק שורץ הפשפשים VS. כלבלב באינטרנט

                                  Fleabag VS. Mutt קחשמ

שורץ הפשפשים VS. כלבלב (Fleabag VS. Mutt):

.רדגל רבעמ ותוא קרז אוה ,לותחבםצעלבקל ידכ ךל שי הזה קחשמב .בשחמהוא רבח םע קחשל לוכי התא .ילאמשה רבכעה ןצחל לע הרימש ןמזב יולת הרי חוכ .םייח תמר תא ןוילע ,קזח רפוס קורזל ,לופכ קורזל :ןוילעה תינמיה הניפב םילמסה לע .תחא םעפ קר םב שמתשהל לוכי התא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות