משחק דולה באינטרנט

                                  Diving Champion קחשמ

דולה (Diving Champion):

.התפמ הכירבה ךותל לולצל ךלוה הובג לדגמ לע דמוע התא .הטמל ףחר ,חווטמל ךותל ץפוק התאשכ לבקת ,קחשמה לש יתימא ףולא תויהל ידכ לבא .תודוקנ רתוי חיוורמ התא ,תחונ התאש זכרמל רתוי בורק .םילבגומ תונויסינ רפסמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות