Sugar sugar. Christmas special קחשמ

סוכר סוכר (Sugar sugar. Christmas special):

חידה מעניינת. המטרה היא למלא את כל הכוסות בסוכר. 100 קוביות לכוס. לצייר קווים שונים, שינחו את הסוכר. זכור את חוקי הפיזיקה. תלול יותר הקו מצויר, השיעור הגדול יותר של סתיו. גרפיקה פשוטה וישרה, אבל המשחק גורם למוח לזוז. כל לייעץ.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות