משחק מלח באינטרנט

                                  The Sea Wolves קחשמ

מלח (The Sea Wolves):

כדי לנצח את משחק זאבי הים כדי להרוס ספינות פירטים, אשר הופיעו במספרים גדולים בים שלך. כדי להתמודד עם אותם לרשותכם היא ספינת מלחמה עם כלי נשק רב עצמה. מטאטא בין הספינות, ולהילחם באש מהאקדחים, שהונחו על שני הצדדים. לכן לקבל שדרוגים לספינה שלך כדי להתמודד עם כל האויבים בימים אלה.