משחק 99 כל השחורים באינטרנט

                                  99 All the Blacks קחשמ

99 כל השחורים (99 All the Blacks):

.ףרגאתמ לש דיקפתה תא קחשל ךירצ התא קחשמב .ךלומ םקוממ היהי רשא ,ךלש ביריה םע םחליהל ךרטצת ,המיחל תעב .ףוקתל ןמז הברה ךכ לכ תושעל ךירצ התא ,ותוא סיבהל ידכ .רתויב ןוחצינה תודוקנ תא גייחל ךירצ התא ,אבה בוביסל רובעל ידכ .ךלש תושלוחה תא שפחל היהי ביריה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות