Down with teeth! קחשמ

למטה עם השיניים! (Down with teeth!):

אתה התמודדת עם obnalevshim Gopnik, וששואף לא רק להעליב אותך, אבל אני מבקש ממך בישבן. אתה לא רוצה לסבול את ההתעללות ממנו ונוקט באמצעים קיצוניים ... אתה מחליט ללבן! לבעוט את הכיסא לגרום לו ניזק באופן מיידי 50%, פגע בראשו בבקבוק - רק 20%, ואור סטירת תמונה שעל הקיר, ואפילו פחות, רק 10. זכור כי אתה תפסיד רק אם את השיניים האבודות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות