Bomb Attack קחשמ

הפגזה (Bomb Attack):

פיגוע במשחק אתה צריך לעזור לפרה רועה בשלווה באחו ירוק, שור להדוף פירטים. Ladybugs יש דבר כדי להגן וישועה היחידה שלו - הוא פועל מהר! עזרה פרה כדי להימלט ממוות. השתמש במקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לשלוט פרה ולהימנע מהפצצת שור הפירט. קח בועה להיות בלתי מנוצח לתקופה קצרה של זמן.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות