Mad Cow קחשמ

BSE (Mad Cow):

הפרה החולה לעסה עשב בשלווה ובחלב שיש לתת לבעלים, והיא החליטה למרוד. גנב אופני האדון והחל לנסוע בחווה, המציג את כל הכישורים שלו. אנחנו צריכים לעזור פרה מומחיות סביב מכשולים, או שהוא עשוי לשבור! אל תשכחו על כל מיני בונוסים שניתן לגבות בדרך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות