משחק מנועי חיפוש מים באינטרנט

                                  Aqua Bots קחשמ

מנועי חיפוש מים (Aqua Bots):

כיום, בשליטה שלך היו רק שתי ספינות מלחמה, יותר אפילו לומר שתי צוללות. כדי להעביר לך יצטרך להשתמש בכפתורים שונים. הכלי הראשון של מקשי שליטת WASD, שני עם החצים. השתמש במקש הרווח כדי לירות, תירה יהיו שתי סירות באותו הזמן.