משחק תועבטו וו באינטרנט

                                  Hook and Rings קחשמ

תועבטו וו (Hook and Rings):

.ךלש םירושיכה תאו בלה תמושת תא קודבל לוכי התא ,Hook and Rings שד .ללחב יולת וו תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .וחתמיי תוינועבצ בר תועבט הז לע .המדאב רוח לע היהי סרקה .רוחה ךותל לופיל תועבטל םורגל ךרטצת .ללחב ול קוקז התאש ןוויכב בבותסהל וול םורגל ידכ הרקבה ישקמב שמתש .םייפקשמ ךל ונתי ןה ,רוחה ךותל תולפונו וקילחי תועבטהש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות