משחק רדנא Minecraft לש ןוקרדה תואקתפרה באינטרנט

                                  Minecraft Ender Dragon Adventure קחשמ

רדנא Minecraft לש ןוקרדה תואקתפרה (Minecraft Ender Dragon Adventure):

.ןפוד אצוי עוריא הז - Minecraft Ender לש ןוקרדה תואקתפרהב םעפה ל .ךכל תוביס שיו וחטשב עיפוה ןוקרד הנושארל .תחא הביסנ אלמלא ,םיקולבה םלועל סנכנ היה אל םלועל הזה קנעה יטסטנ .ןוקרדכ וררבתהש ,תורעמה תחאב תורזומ םיציב אצמ םירצויה דחא .ותוא םירהל סטו םהב שח דימ ןוקרדה לבא ,םשל ועיגה םה ךיא עדוי אל .םהב עוגפל ילבמ םילושכמב ףועל ךירצ אוה ךכ לעו ,םיציבה תא ףוסאל ן

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות