משחק תשר ץורימ באינטרנט

                                  Grid Race קחשמ

תשר ץורימ (Grid Race):

.Grid Race םיארקנש םישגרמ ץורימ תוינוכמ יצורימב קלח םיחקול םתא ם .ךלש ךסמה לע עיפוי קחשמ ךסומ .םינימזה םימגדהמ תינוכמ רוחבל ךרטצת .םיוסמ םוקימב היהי אוה ןכמ רחאל .הריהמ הגרדהב תינוכמה ידי לע המידק רהמת ,זג תשווד לע ץחלו עונמה .םכתעונת לולסמ תא םכל הארי רשא תינוכמה לעמ עיפוי ץח .ץורימה לש םויסה תדוקנל עיגהל ךרטצת תויושגנתהמ תוענמיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות