משחק קרס יבמוז חטשמ באינטרנט

                                  Zombie Warface Idle קחשמ

קרס יבמוז חטשמ (Zombie Warface Idle):

.םלועה תא סורהל וטילחהו תויביסרגא תוצלפמ םע תודחואמה תוער תוחור .ידמ הליעי הניא הנגהה ךידעלב ךא ,ודגנתי םה ,רתוול םינווכתמ אל הי .ורבעי ףיכ םירבד המכ הארתו רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל לחתה .Zombie Warface Idle -ב המדאל תחתמ ןהו חטשה ינפ לע ןה תומרה לכב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות