משחק .ד .וו לובגאב יא באינטרנט

                                  D.W.’s Island Bugball קחשמ

.ד .וו לובגאב יא (D.W.’s Island Bugball):

.ידוחיי ד יאל םכתא ןימזמ רותרא .ב .תוישופיח תוישופיח םש ,יא לובגאב יאה .ןפוד אצוי ףלוג קחשל םיעיצמו םיחרואה לכל םיחמש םה .ףלוג לולסמ אוה ולוכ יאה .רובל רודכה תא קורזתש רחאל המרל רושיממ רובעת התא .ךתיא קחשל םינכומו רודכב ולברכתהש ונלש םיפיה םיקרחה אלא ,םינבל ם .רוחל סנכיהלו םילושכמ ףוקעל ידכו חוכב העיגפה ןוויכ תא עובקל ולכו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות