משחק 2 םיבמוז דגנ קנט באינטרנט

                                  Tank vs Zombies 2 קחשמ

2 םיבמוז דגנ קנט (Tank vs Zombies 2):

.םיזילזטק לש הרדס רחאל ונמלועב ועיפוהש םייחה םיתמה תא דימשהל ךתמ .ברק קנט לע דוקפת .ריעה תובוחרמ דחאב הדמע סופתל ךרטצת ךלש תינוכמה .ךלש המיחלה בכר רבעל ומדקתי םיבמוז ינומה .סיבהל שאב חותפלו םהלש חדקאה תא םהילא ןווכל םכילע היהי .ןתוא ודימשיו םיבמוזב ועגפי ךלש תופילקה .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבת גרוה התאש תצלפמ לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות