משחק לפא בכור באינטרנט

                                  Dark Rider קחשמ

לפא בכור (Dark Rider):

.םיעונפוא יצורמב תופילאה ינפל ןמאתהל ריעצה רוחבל ורזעתו לפאה םלו .קוניזה וק לע היהי ךלש רוביגה .יפיצפס ביתנ תוריהמב תוריהמב גישיו המידק רהמי ךלש רוביגה ,תואה ם .םככרדב ולקתי שיבכה לש םירחא םינכוסמ םיעטקו המדאב םילבטמ .םויסה וקל עיגהלו וללה תונכסה לכ לע רבגתהל וכרטצת ,םכלש עונפואה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות